Base - Giá Trưng Bày

Giá trưng bày hay còn gọi là base gundam. Là giá có thể gắn với mô hình gunpla để tạo nên các tư thế khác nhau, có nhiều loại base như HG,RG,MG,PG..

Hiển thị một kết quả duy nhất