TAMIYA

Tamiya Incorporated là công ty Nhật Bản chuyên sản xuất dụng cụ nhựa mô hình, xe điều khiển, thuyền buồm, pin và sơn mô hình. Và là loại sơn chủ yếu dành cho anh em Gunpla vẽ vời, sơn trang trí, sáng tạo

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.